فروشگاه

خانه نمونه گزارش ها و سمینارهای آماده سمینار مراقبت از سلامتی در اینترنت اشیاء (فصل دوم و سوم)

سمینار مراقبت از سلامتی در اینترنت اشیاء (فصل دوم و سوم)

امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
(دیدگاه 1 کاربر)

25,000 تومان

فصل سوم سمینار در مورد مراقبت از سلامت در اینترنت اشیاء

(به همراه فهرست شکل ها، شکل های ترجمه شده، جدول کلی آخر فصل و مراجع)

توضیحات

فصل دوم و سوم سمینار مراقبت از سلامتی در این پست آماده شده است.

فصل دوم

فصل دوم این سمینار ۲۲ صفحه می باشد که فهرست مطالب آن در ادامه نوشته شده است.

۱- مقدمه

۲- فناوری‌های کلیدی در حوزه‌ی مراقبت از سلامتی در اینترنت اشیاء

۱-۲- فناوری‌های لایه حس کردن

۲-۲- فناوری‌های لایه شبکه

۳-۲- فناوری‌های لایه پردازش داده‌ها

۳- جنبه‌های پیاده‌سازی

۴- کاربردهای اینترنت اشیاء در حوزه مراقبت از سلامتی

۵- چالش‌های تحقیقاتی و موضوعاتی برای پژوهش‌های آتی

۱-۵- چالش‌های فنی

۲-۵- موضوعاتی برای پژوهش‌های آتی

۶- مراجع

برای نوشتن فصل دوم از مراجع زیر استفاده شده است:

عنوان انگلیسی مقاله اول: A Study on Redesigning Modern Healthcare Using Internet of Things

ترجمه عنوان مقاله اول: مطالعه ای بر طراحی مجدد مراقبت از سلامتی با استفاده از اینترنت اشیاء 

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۸

ناشر: Springer

 

عنوان انگلیسی مقاله دوم: IoT-Based Healthcare Applications: A Review

ترجمه عنوان مقاله دوم: کاربردهای مراقبت از سلامتی مبتنی بر اینترنت اشیاء: یک مرور 

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۷

ناشر: Springer

 

عنوان انگلیسی مقاله سوم: Advanced internet of things for personalised healthcare system: A survey

ترجمه عنوان مقاله سوم: اینترنت اشیاء پیشرفته برای سیستم مراقبت از سلامتی شخصی سازی شده: یک بررسی

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۷

ناشر: Elsevier

 

عنوان انگلیسی مقاله چهارم: Internet of Things Based Wireless Body Area Network in Healthcare

ترجمه عنوان مقاله اول: اینترنت اشیاء مبتنی بر شبکه حسگر بی سیم در مراقبت از سلامتی

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۸

ناشر: Springer

 

عنوان انگلیسی مقاله پنجم: The internet of things in healthcare: An overview

ترجمه عنوان مقاله دوم: اینترنت اشیاء در مراقبت از سلامتی: یک مرور 

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶

ناشر: Elsevier

 

عنوان انگلیسی مقاله ششم: The Internet of Things in Healthcare Potential Applications and Challenges

ترجمه عنوان مقاله سوم: اینترنت اشیاء در کاربردها و چالش های بالقوه مراقبت از سلامتی

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶

ناشر: IEEE

 

فصل سوم

فصل سوم سمینار مراقبت از سلامتی در اینترنت اشیاء از مراجع زیر جمع آوری شده است و در انتهای آن نیز یک جدول مقایسه ای از روش ها، پارامترهای ارزیابی، نقد علمی روش و پیشنهاد برای بهبود هر یک از رویکردهای ارائه شده در این جدول قرار گرفته است:

عنوان انگلیسی مقاله اول: An Intelligent Real Time IoT Based System (IRTBS) for Monitoring ICU Patient

ترجمه عنوان مقاله اول: یک سیستم هوشمند بی درنگ مبتنی بر اینترنت اشیاء (IRTBS) برای نظارت بر بیمار ICU

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۸

ناشر: Springer

 

عنوان انگلیسی مقاله دوم: IoT-based continuous glucose monitoring system: A feasibility study

ترجمه عنوان مقاله دوم: سیستم نظارت مداوم بر گلوکز بر اساس اینترنت اشیاء: یک مطالعه بر امکانپذیری

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۷

ناشر: Elsevier

 

عنوان انگلیسی مقاله سوم: Wearable IoT sensor based healthcare system for identifying and controlling chikungunya virus

ترجمه عنوان مقاله سوم: سیستم مراقبت از سلامتی مبتنی بر حسگر اینترنت اشیاء قابل پوشیدن برای شناسایی و کنترل ویروس چیکونگونیا

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۷

ناشر: Elsevier

 

عنوان انگلیسی مقاله چهارم: Design and Implementation of an Interoperable Messaging System for IoT Healthcare Services

ترجمه عنوان مقاله چهارم: طراحی و پیاده سازی یک سیستم پیام رسانی با قابلیت تعامل برای سرویس های مراقبت از سلامتی اینترنت اشیاء

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۷

ناشر: IEEE

ترجمه کامل این مقاله در این لینک بر روی سایت موجود است.

 

عنوان انگلیسی مقاله پنچم: The IoT-based heart disease monitoring system for pervasive healthcare service

ترجمه عنوان مقاله پنجم: سیستم نظارت بر بیماری قلبی بر اساس اینترنت اشیاء برای سرویس فراگیر مراقبت از سلامتی

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۷

ناشر: Elsevier

 

عنوان انگلیسی مقاله ششم: Cloud-assisted Industrial Internet of Things (IIoT)- enabled framework for health monitoring

ترجمه عنوان مقاله ششم: چارچوب مبتنی بر اینترنت اشیاء صنعتی با کمک ابر برای نظارت بر سلامت

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶

ناشر: Elsevier

ترجمه کامل این مقاله در این لینک بر روی سایت موجود است.

 

عنوان انگلیسی مقاله هفتم: Emerging Internet of Things in Revolutionizing Healthcare

ترجمه عنوان مقاله هفتم: ظهور اینترنت اشیاء در تحول مراقبت از سلامتی 

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶

ناشر: Springer

 

عنوان انگلیسی مقاله هشتم: Temporal Informative Analysis in Smart-ICU Monitoring: M-HealthCare Perspective

ترجمه عنوان مقاله هشتم: تحلیل زمانی نظارت بر بخش مراقبت های ویژه (ICU) هوشمند: از چشم انداز مراقبت از سلامتی متحرک

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶

ناشر: Springer

 

عنوان انگلیسی مقاله نهم: IoT Based Health Monitoring System for Autistic Patients

ترجمه عنوان مقاله نهم: سیستم نظارت بر سلامت مبتنی بر اینترنت اشیاء برای بیماران مبتلا به اوتیسم

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶

ناشر: Springer

 

عنوان انگلیسی مقاله یدهم: Exploiting IoT technologies for enhancing Health Smart Homes through patient identiÞcation and emotion recognition

ترجمه عنوان مقاله دهم: بهر‌ه‌برداری از فن‌آوری‌های اینترنت اشیاء برای ارتقای خانه‌های هوشمند سلامت از طریق شناسایی بیمار و تشخیص احساسات

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶

ناشر: Elsevier

ترجمه کامل این مقاله در این لینک بر روی سایت موجود است.

 

عنوان انگلیسی مقاله یازدهم: An IoT-based Mobile Gateway for Intelligent Personal Assistants on Mobile Health Environments

ترجمه عنوان مقاله یازدهم: یک دروازه ی متحرک مبتنی بر اینترنت اشیاء برای دستیاران شخصی هوشمند در محیط های سلامت متحرک 

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶

ناشر: Elsevier

ترجمه کامل این مقاله در این لینک بر روی سایت موجود است.

 

عنوان انگلیسی مقاله دوازدهم: An Internet of Things Application with an Accessible Interface for Remote Monitoring Patients

ترجمه عنوان مقاله دوازدهم: یک برنامه ی اینترنت اشیاء با واسط قابل دسترسی برای نظارت از راه دور بیماران

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۵

ناشر: Springer

 

عنوان انگلیسی مقاله سیزدهم: Smart e-Health Gateway: Bringing Intelligence to Internet-of-Things Based Ubiquitous Healthcare Systems

ترجمه عنوان مقاله سیزدهم: دروازه ی سلامت الکترونیکی هوشمند: هوشمندسازی سیستم های مراقبت از سلامتی همه جا حاضر مبتنی بر اینترنت اشیاء 

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۵

ناشر: IEEE

 

عنوان انگلیسی مقاله چهاردهم: A personal connected health system for the Internet of Things based on the Constrained Application Protocol

ترجمه عنوان مقاله چهاردهم: یک سیستم سلامت شخصی متصل شده به اینترنت اشیاء بر اساس پروتکل کاربردی محدود

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۵

ناشر: Elsevier

ترجمه کامل این مقاله در این لینک بر روی سایت موجود است.

 

عنوان انگلیسی مقاله پانزدهم: An Approach of a Decision Support and Home Monitoring System for Patients with Neurological Disorders using Internet of Things Concepts

ترجمه عنوان مقاله پانزدهم: یک رویکرد سیستم نظارت بر سلامت و پشتیبانی از تصمیم برای بیماران مبتلا به اختلالات عصبی با استفاده از مفاهیم اینترنت اشیاء

سال انتشار مقاله: ۲۰۱۴

ناشر: WSEAS

 

توجه داشته باشید که مراجع در داخل خود سمینار به علت ایجاد نظم به شکل صعودی نوشته شده است (یعنی ابتدا از ۲۰۱۴ شروع شده و به ۲۰۱۸ رفته است). همچنین به علت محدود بودن فضای هاست، قرار دادن تمام این مراجع بر روی سایت ممکن نیست، به همین دلیل مراجع پس از خرید به خریداران گرامی ایمیل خواهد شد. متن کامل سمینار پس از اتمام خرید قابل دانلود است، علاوه بر این فایل های word و pdf به صورت خودکار از سمت سرور به ایمیل شما نیز ارسال می شود، از آنجایی که ایمیل از سمت سرور و با نام سایت ارسال می شود، به همین دلیل ممکن است به عنوان ایمیل تبلیغاتی در نظر گرفته شده و در قسمت Spam (هرزنامه) ایمیل شما قرار گیرد، پس لطفا قسمت Spam (هرزنامه) ایمیل خود را نیز چک کنید.

توجه: چنانچه پس از خرید طی دو ساعت فایل سمینار به ایمیل شما ارسال نشد، با ایمیل پشتیبانی تماس بگیرید تا ما در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کنیم.

1 دیدگاه برای سمینار مراقبت از سلامتی در اینترنت اشیاء (فصل دوم و سوم)

  1. امتیاز 5 از 5

    هادی

    آقا دمت گرم، راحتم کردی به مولا، خیلی کیفیتش خوب بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *