درخواست گزارش و سمینار

جهت آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش گزارش و سمینار و همچنین تسریع در امر پژوهش در این سایت قصد داریم گزارش ها و سمینارهای آماده ارائه دهیم. چنانچه در مورد موضوع خاصی نیاز به گزارش یا سمینار داشتید به ما ایمیل بزنید تا محتوای مورد نظر شما رو آماده نموده و بر روی سایت قرار دهیم. همچنین اگر در مورد موضوع خاصی مقاله ای موردنظر شما بود که بر روی سایت قرار نگرفته بود کافی است به ما ایمیل بزنید تا در اسرع وقت اقدام نماییم.